Timelapse fotograf Göteborg

Timelapse fotograf Göteborg

Timelapse är en video baserad på ex. antal stillbilder/sekund. T.ex. om ni har ett bygge som pågår under en längre tid och vill visa hela bygget på 1-2 minuter i en färdig video då är timelapse det ni skall välja. Oavsett hur lång tid ert bygge pågår, årstid, väder och vind så har vi utrustningen som kvalitetssäkrar produktionen. Installationstekniker utför våra installationer på plats.

Nu går vi in i tekniken så ni får en insikt hur en timelapse-produktion kan se ut.

Ett scenario:

- Kameran ställs in på att ta en bild var 3:e sekund under 10 min.
- Dessa stillbilder läggs efter varandra i videoredigeringsprogrammet och spelas sedan upp i 25 stillbilder/sekund.
- Detta generar en video med 200 stillbilder som spelas upp på 8 sekunder.

Istället för att se en ”vanlig” video på 10 minuter visar vi samma händelser under 8 sekunder.

Vi arbetar just nu med en produktion och ett område på 25000 kvm. Bygget fotograferas under 12 månader med en bild/30 minut dygnet runt. Vid specifika tillfällen fotograferar vi med kamera 2 på stativ nere på marken.

Nedan ser ni behind the scenes-bilder från installationen.

Läs mer om timelapse med Vegafoto här: www.vegafoto.se/timelapse

Skicka ett mail på info@vegafoto.se eller ring 0704245632 så optimerar vi en timelapseproduktion baserad på era önskemål.