Timelapse - Timelapsefotograf Göteborg

Timelapse - Timelapsefotograf Göteborg

Timelapse är en video baserad på ex. antal stillbilder/sekund. T.ex. om ni har ett bygge som pågår under en längre tid och vill visa hela bygget på 1-2 minuter i en färdig video då är det en timelapse-video ni skall välja. Läs vidare så förklarar vi hur en timelapse-produktion fungerar och hur vi dokumenterade för kunden Göteborg Energi när Sveriges högsta vindkraftverk Big Glenn byggdes på Risholmen i Göteborg. 

Kontakta Vegafoto när ni vill dokumentera eller marknadsföra ert arbete med en timelapse-video. Några referenser som valt Vegafoto:
- Göteborg Energi, läs mer om produktionen här.
- Valmetläs mer om produktionen här.
Naturhistoriska Museet Aarhus, Megalodon Creationsläs mer om produktionen här.

Inleder med att visa ett par exempel hur en timelapse-video kan se ut.

Timelapse: Vega // Älvborgsbron Göteborg.

Timelapse: Vega // Soluppgång, Abruzzo kl. 04.30-06.30.
En bild/minut ger detta videoklipp på ett par sekunder.

Timelapse: Vega // Naturhistoriska Museet i Århus med konstnären Megalodon Creations. Produktionen sträckte sig över 14 veckor.

Nu går vi in i tekniken så ni får en insikt hur en timelapse-produktion kan se ut.

Ett scenario:
- Kameran ställs in på att ta en bild var 3:e sekund under 10 min.
- Dessa stillbilder läggs efter varandra i videoredigeringsprogrammet och spelas sedan upp i 25 stillbilder/sekund.
- Detta generar en video med 200 stillbilder som spelas upp på 8 sekunder.

Istället för att se en ”vanlig” video på 10 minuter visar vi samma händelser under 8 sekunder. Visar nedan ett exempel på en timelapse-fotografering som Vegafoto utförde under ett par veckor. Vegafoto arbetade med en time lapse-video från bygget av Sveriges högsta vindkraftverk som är 150 meter högt och placerad på Risholmen i Göteborg. Vi gick igenom fyra rejäla stormar, skyfall, skinande sol och utrustningen klarade detta galant.

För att minimera risken för kondens och fukt byggdes en specialbyggd vädertätad låda med värmeelement och optiskt glas. 

Tidsintervall Kamera 1 (översiktskameran i lådan): 8 sek.
idsintervall Kamera 2 (alternativa vinklar): 2 sek.

Uppdragsgivare: Cohn & Wolfe
Kund: Göteborg Energi

Timelapse-video: Vega

Info:

Totalt 12 dagar time lapse-fotografering
Totalt 127 timmar inspelning
Total filmängd = 685800 MB (685,8 GB)
1 st. bild = RAWs 12 MB
Antal bilder per minut = 7,5 st
Antal bilder per timma = 450 st
Antal bilder totalt = 57150 st

Kamera utrustning:

Canon EOS 5D Mark II (2 st.)
Canon TS-E 17mm f/4 L Tilt-Shift
Canon TS-E 24mm f/3.5 L Tilt-Shift Lens
Canon EF 85mm f/1.2 L II USM
Canon EF 135mm f/2L USM
Canon Timer Remote Controller TC-80N3
Water proof home made box with heater inside & optical glass.

Redigering:

Capture One
Adobe Photoshop
Adobe After Effects
Final Cut Pro
QuickTime Pro
Twixtor
GBDeflicker

Göteborg Energi - Windlab

"Göteborg Energi ett komplett energibolag som strävar efter att utveckla det hållbara göteborgssamhället. Stadens miljömål innefattar bl.a. ”Frisk Luft” och det verkställer vi genom Windlab. Vi skapar ett forskningscentrum där många aktörer kan forska och utveckla tekniken kring havsbaserad vindkraft. Genom detta skapas arbetstillfällen och näringslivet samverkar.

”-Att bygga havsbaserad vindkraft är ur vindperspektiv riktigt bra och i Göteborgs hamn har vi optimala förutsättningar utifrån att produktionen och konsumtionen ligger nära varandra. Det behövs inte byggas längre transportsträckor för elen och därmed minskar nätförlusterna och ger energieffektiviseringar.

Det långsiktiga målet är givetvis att få mer förnybar energi i våra nät och Windlab kommer efter tester och intrimning optimalt att producera 15 000 000 gröna kWh. Och det kan man säga försörjer 3 000 större lägenheter – 1/3 av Majorna. Vindkraft ger inga utsläpp av koldioxid och även där bidrar verket till stadens miljömål gällande frisk luft och begränsad klimatpåverkan.” säger Jonas Cognell, ansvarig för Förnyelsebar energi på Göteborg Energi.

Vad innebär verket?
3 000 lgh kan få sin el från detta verk – 1/3 av Majornas lägenheter.
7 500 elbilar kan drivas 1 000 mil
Inga utsläpp av koldioxid
Inga utsläpp av partiklar (pm10)
Arbetstillfällen
Forskning och utveckling kring havsbaserad vindkraft
Lokala och internationella samarbeten"

Windlab – Artiklar och inslag

www.goteborgwindlab.se
GP 19 dec – www.gp.se
Chalmers: www.chalmers.se
GP-webbtv: www.gp.se
Västnytt inslag 30 dec: svt.se
Artikel i Vindkraftsnytt.se: www.vindkraftsnytt.se
Havsvind blogg: havsvind.se

Stadens miljömål (som verket bidrar till)

Energieffektivisering: www5.goteborg.se
Begränsad klimatpåverkan: www.goteborg.se
Frisk Luft: www.goteborg.se

Länkar

Chalmers
SWPTC
SKF
VGR
General Electrics
Göteborg Energi
Göteborg Windlab
Energimyndigheten