Byline - Vid användning av bild.

Vegafoto följer SFF:s riktlinjer för namnangivelse vid användning av bilder. För Vegafoto är det viktigt att det tydligt framgår vem som upphovsman och leverantör av bilden. Namnangivelse/bildbylinen ska innehålla fotografens namn:

Foto: Vegafoto

Vid användning av bild ska fotografens namn alltid anges – OM det INTE är praktiskt eller tekniskt omöjligt.

Vid användning av bild ska fotografens namn alltid anges - om fotografen inte givit sitt samtyckte till att avstå namnangivelse. Vid utebliven namnangivelse debiteras 100 % av grundarvodet eller adekvat arkivbildspris enligt SFF:s rekommendationer.

Inga ändringar får göras i bilden utan fotografens tillstånd. Det gäller beskärningar, retuscher, digital manipulering eller andra ändringar.

//Vegafoto