Kunskap - Ständigt hungrig och intresserad.

Snart går vi in i årets sista månad. Vill inte redan summera året utan mer en fundering. Vad hade jag satt för delmål under året? Ha de uppnåtts? Vad kunde gjorts annorlunda?

image.jpg

Oavsett vad jag satt upp för mål så är det viktigt att sätta upp realistiska delmål i livet. Att ständigt vara intresserad och hungrig att utvecklas att vilja lära sig nya saker. Det berör inte bara yrkeslivet utan även privatlivet. 

//Vegafoto