Fototips - Metadata i dina bildfiler

Metadata i dina bildfiler

Svensk Fotografers Förbund Metadatarekommendation.

Metadata har blivit en allt viktigare tillgång i en bildfil, värdefull för både fotograf och användare av digitala bilder. Ett verktyg som kan beskriva en bilds tekniska utformning, innehåll, sammanhang, licensvillkor, och kanske viktigast av allt, identitet och kontaktinformation till upphovsmannen.

Vi fotografer måste bli mycket bättre på att använda oss av metadata. Kraven att relevant information ska följa med bilden kommer att öka från våra beställare. Bildbeskrivning och vår kontaktinformation är ett måste. Namnangivelsen, som Svenska Fotografers Förbund trycker hårt på, blir givetvis ännu enklare om ditt namn följer med bilden och du kan i din tur hävda att bilden är din. Uppgifterna om bildens upphovsman får nämligen inte ändras eller tas bort av någon annan eftersom det är ett brott mot upphovsrättslagen.

För att underlätta arbetet med metadata har Svenska Fotografers Förbund tagit fram en rekommendation om vilka fält som är de viktigaste och mest användbara för oss fotografer.

Innehåll och beskrivning av bilden.

När du laddat ner SFF:s metadatarekommendationer så hittar du en bild som heter ”SFF_Metadata. jpg” och den innehåller en beskrivning av alla fält som skall, bör och kan fyllas i. Öppna bilden i Photoshop eller Bridge, välj filinformation under menyn Arkiv/Filinformation och sedan fliken IPTC så kan du läsa förklaringar till vad de olika fälten är tänkta att användas till. De fält vi rekommenderar att vi använder är graderade enligt följande stjärnbaserade system.

*** Obligatoriska fält Viktigt information som vem som äger upphovsrätten och kontaktinfo m.m. skall alltid vara ifyllda.
** Rekommenderade fält Dessa fält rekommenderar vi att du fyller i för att förenkla kommunikationen till andra i den digitala-leveranskedjan (din kund, tryckeriet osv.) men även för att underlätta sökning och arkivering.
* Tillämpbara, frivilliga fält Ytterligare fält som kan användas för att underlätta för den egna verksamheten.

Skapa din egen metadatamall i Photoshop & Bridge.

1. Starta Photoshop och Bridge

2. Öppna bilden ”SFF _skapa_mall.jpg” i Photoshop.

3. Gå in under menyn Arkiv/Filinformation. Välj fliken IPTC så ser du en massa information som redan är ifylld. Ändra nu alla uppgifter så att de stämmer in på dig. Fyll inte i några andra fält eftersom detta ska vara din standardmall, din copyrightstämpel, som du använder föra att applicera din copyright-info och dina kontaktuppgifter på alla dina bildfiler.

4. I samma fönster, längst ner finns fyra knappar, välj nedåtpilen vid den andra från vänster så får du upp ett alternativ där du kan exportera din copyright-mall. Skriv in ett lämpligt namn, exempelvis till ditt namn och år, klicka sen på spara. Nu har du skapat en egen metadatamall. Mallen kan du lägga på dina bildfiler direkt i Bridge Verktyg/Lägg till metadata/”Din Copyrightmall”, eller ännu tidigare redan vid inkopieringen av dina bilder med t.ex. Photodownloader som du hittar i Bridge under menyn Arkiv/Hämta bilder från kamera.

En liten ordlista för metadata.

Metadata: Information om data, information som adderas till en digital fil för att till exempel underlätta sökning av filen.
XMP: standard framtagen av Adobe för att skriva metadata på ett sätt som ska kunna vara läsbar för olika program. Börjar långsamt få en allt större spridning även i program utanför Adobes programsvit.

Exif: Automatiskt lagrad information från digitala kameror. Exif är en standard framtagen av de japanska kameratillverkarna, som från början var inriktad helt mot enklare kompaktkameror. Idag lagrar även digitala spegelreflexkameror information enligt denna standard. Informationen omfattar uppgifter som exponeringstid, bländare, optik, fotograferingstidpunkt.
IPTC: Standard för lagring av metadata. Standarden är framtagen av International Press Telecommunications Council och beskriver de uppgiftsfält som bör/kan finnas med i metadatauppgifter.

När bilderna är efterbehandlade använder jag Adobe Bridge och lägger in metadata som bildbeskrivning, nyckelord m.m. Dels gör jag det för Vegafoto men även till min bildbyrå Folio Bildbyrå.

Skärmdump: Vegafoto


Hur används metadata på en bildbyrå?

1. Scenario. En kund söker bild med innehållet ”glad kvinna new york” och vänder sig till en bildbyrå.
2. Bildbyråns hemsida har sökmotor där kunden skriver in sökorden ”glad kvinna new york”.
3. Det ger ett flertal ”träffar” med detta bildinnehåll.
4. Kunden kan nu ladda ner skissbild för att se hur bilden känns i sitt sammanhang med tillhörande text o.s.v. När kunden bestämt sig köper de bilden från bildbyrån.

Sökorden lägger jag in manuellt och är tidskrävande. Kontaktinformation och upphovsrättsinformation läggs in med batch. Så oavsett om ni lägger bilder på bildbyrå eller sparar bilderna enbart på backup-hårddisk så lägg tid på att hitta ett bra flöde för ditt metataggande. Det är guld värt.

//Vega