Fotografering - New York våren 2013

Fotografering - New York våren 2013

Foto: Vega
Location: New York
Datum: 2013.05

Förstora - Klicka på bilderna.